ANNONS
ANNONS
thanos-marvel-klimatet

Superskurkens galna idé – en lösning för klimatet?

Han ville utplåna halva universum, innan Avengers satte stopp. Men fanns det någon logik bakom superskurken Thanos ondskefulla plan?

103

De avslutande två filmerna om Marvels superhjältar The Avengers kretsar kring superskurken Thanos och hans plan att utplåna exakt halva universums population. Han menar att världen är överbefolkad och antalet invånare måste kraftigt reduceras för att skapa balans. Med handsken ”Infinity Gauntlet” och de ingjutna magiska ädelstenarna ”Infinity Stones” kan han genom att bara knäppa med fingrarna utföra dådet.

avengers-endgame
Thanos skuggar hjältarna i Avengers. (Foto: Marvel)

I den riktiga världen kämpar vi mot klimatförändringar. Forskare söker febrilt efter en lösning. Får man tro Thanos så är svaret inte innovation – utan reduktion. Att halvera antalet invånare skulle ju minska mängden resurser vi behöver. Men vad skulle Thanos ”lösning” innebära för mänskligheten?

Hälften-hälften – win-win?

Thanos grundtes är att om vi halverar populationen så vinner alla på det. Eller ja, de som överlever i alla fall. Troligen skulle hela världen slungas in i en djup depression om halva populationen dog i morgon. Men vad skulle hända efter det?

ANNONS
ANNONS

I teorin skulle en halvering av populationen göra alla kvarvarande individer dubbelt så rika på tillgångar i snitt. Men det är bara i genomsnitt. Hur stor förändringen blir skulle delvis bero på till exempel arvskatt i respektive land, om inte hela systemet kollapsar och anarki tar vid. Oavsett vilket skulle dådet sannolikt göra de rika ännu rikare (se fördelningen 2019 i grafiken nedan). Det är de rika som äger kapital, och med en mindre grupp att dela på kakan skulle de alla äga ännu mer. Självklart skulle även gemene man få det lite bättre ställt, åtminstone på kort sikt. Till exempel skulle resterande arbetare kunna kräva högre löner när arbetskraften halverats över en natt.

wealth-inequality
Fördelning av tillgångar i världen. (Grafik: Inequality.org, data: Credit Suisse)

När det kommer till naturens resurser skulle en halverad population självklart använda en mindre mängd. Men inte 50 procent mindre, som man kanske kan tro. Med färre arbetare som slåss om jobben kommer sannolikt många att få tid och plats att hitta nya sätt att effektivisera produktionen och därmed kompensera något för tappet i antalet anställda. Det finns dock en risk att många fossila energikällor får ett uppsving. Mer avancerad teknik som kärnkraft och förnybar energi kräver mycket kapital och högutbildade människor för att byggas och driftas. Till exempel är förbränning av kol jämförelsevis mycket mer lättillgängligt.

Stor förlust på lång sikt

På kort sikt skulle Thanos knäpp med fingrarna vara relativt bra för de som överlevde. Men problemen skulle hopa sig ganska snabbt för den nya världen. Ett problem skulle vara ett enormt tapp i produktionen av varor. Och med halverad population är det hälften så många som arbetar, handlar och investerar, vilket skulle innebära en global ekonomisk kollaps.

Men det största problemet på lång sikt skulle vara brist på innovation. Mänskligheten har teknologins framfart att tacka för mycket av det vi tar för givet i dag: ljus när det är mörkt, värme när det är kallt, mat som är säker att äta, mediciner mot farliga sjukdomar och så vidare. En halvering av populationen i ett ögonblick kommer sannolikt att ta död på många människor som hade bidragit till teknologiska genombrott i någon form. När populationen sedan åter börjar att växa kommer vi lida sviterna av utvecklingstappet i många decennier framöver. Något som självklart även skulle drabba arbetet mot klimatförändringarna.

Halv population – eller dubbelt med resurser

I slutändan handlar ekonomi, och vår överlevnad, om prioriteringar. Om vi hade oändligt med resurser skulle vi aldrig behöva fatta några beslut. Thanos ”lösning” är i grunden ytterst temporär. Populationer studsar alltid tillbaka och det skulle krävas att han regelbundet dök upp och knäppte med fingrarna för att bibehålla sin önskade mängd individer.

Ett bättre alternativ, utan ond, bråd död, skulle vara att öka vår tillgång av resurser – till exempel genom att bosätta oss på en till planet. En lösning som bland annat Elon Musk beskriver som målet med sitt rymdföretag SpaceX. Vi måste nog lita till människans uppfinningsrikedom – den har trots allt tagit oss så här långt.

Källor: Economics Explained, Inequality.org, Our World in Data, Marvel

ANNONS
I denna artikel

ANNONS
ANNONS