ANNONS
ANNONS
martech-expertens-tips

Martech på rätt sätt – följ expertens sju steg

Inom martech möts marknadsföring och teknik i en vacker symbios. Potentialen är enorm, men i en snårskog med över 8000 olika tekniker kan ett insteg ofta kännas övermäktigt. Här är sju steg för att få ut maximalt av martech.

490

Många företag har säkerligen hört termen martech och lovorden för teknikens potential. De känner sig manade att investera. Men i den ivern är det lätt att göra misstaget att tro att det är en genväg till att skapa en framgångsrik kundupplevelse. Tvärtom så råder det sällan brist på teknologier, utan snarare på gediget förarbete, strategier, arbetssätt och kompetenser.

Som CX-expert hos strategikonsulterna Differ Strategy, en del av Xlent Group, har jag god insyn i vad som krävs för att implementera martech i en verksamhet och skapa en bättre kundupplevelse. När jag startar ett nytt projekt i syfte att hjälpa kunder att få full effekt av martech utgår jag alltid från den här sjustegsmodellen:

martech-sju-steg
Cecilia Clausens sju steg till martech.

Kartlägg önskade kundresor

Börja arbetet med kundernas behov och vad du vill åstadkomma i varje interaktion med kunden. Skrota inte allt ni gjort tidigare. Men se till att gå tillbaka till grunden och se över befintliga kundresor, flöden och system. När ni kartlagt önskad kundresa blir det lättare att identifiera brister i den nuvarande strukturen.

ANNONS
ANNONS

Det behöver också finnas en tydlig målbild och strategi som är förankrad i hela organisationen. Om man har svårt att veta var man ska börja kan ett knep vara att skapa en ny kundresa tillsammans med kunden utifrån flera olika behov (både kvalitativ och kvantitativ data).

Definiera syfte, mål och nytta

Martechinvesteringar utgår från önskade resor och vilka brister som behöver åtgärdas. När ett behov av martech har identifierats och ett tydligt syfte formulerats kan nyttor detaljeras och räknas på.

Vilka fördelar kommer lösningen få för våra kunder och vad kommer det att leda till i ökade intäkter? Vilka fördelar för intern effektivitet bidrar detta till och kan det innebära minskade kostnader? Dessa frågor behöver ställas i relation till de kostnader och den ökade organisatoriska komplexitet som det kan medföra. Målet med investeringen bestäms utifrån nytta och ska vara utformat för att lätt kunna följas upp.

Etablera ägandeskap i ledningsgrupp

Tydligt ägandeskap för CX och kundstrategi är viktigt för att en investering i martech ska betala sig. En utmaning för de flesta företag är allt högre krav från kunder på förträffliga upplevelser, både digitalt och i personliga interaktioner med varumärket. Martech kan undelätta för verksamheten att samla in kundinsikter samt att automatisera och personalisera kundbearbetning. Se till att kombinera kundinsikt med business impact för att få med dig ledningsgruppen och säkerställa att alla drar åt samma håll.

Förankra nya arbetssätt i hela organisationen

Introducera ett mer agilt arbetssätt med tvärfunktionella team, där kreativa personer som content producers och grafiker blandas med analytiker och IT. Det ger maximal nytta och utväxling på ett martechverktyg.

Kundfokus ska finnas i hela organisationen, inte bara inom marknad, och vara en stor del i ledarskapet. Det är viktigt att alla i organisationen har kundinsikter och affärsförståelse.

Se till att ni har data

För att lyckas med martech behövs data. Datan måste lättillgänglig, kvalitativ, korrekt, heltäckande – och agerbar. För att ha så mycket kunskap om kunden som möjligt behövs integration mellan de olika systemen. Och tack vare martech kan vi idag sålla igenom den enorma mängd data som finns idag och skapa både snabbare och mer korrekta analyser.

Skaffa rätt kompetenser

Viktiga kompetenser är dels en data engineer som kan designa, bygga och integrera data, dels en data scientist som kan analysera den datan.

Några andra exempel är specialister inom SEO/SEM, marketing automation, content, UX, koncept och analys. De här kompetenserna är begränsade och eftertraktade och finns ofta på konsultbyråer eller startups.

Skapa content

För att dina martechinvesteringar ska tillföra något så behövs innehåll. En fördel med martech är automatisk personalisering, till exempel en rekommendationsmotor, men om du inte har flera olika budskap till specifika kundgrupper så spelar det ingen roll om du har tekniken på plats eller inte. Investering i martech kräver ett noggrant utarbetat bibliotek av budskap och erbjudanden, vilket med fördel görs redan i kartläggningen.

Gör regelbundna uppföljningar

Se till att följa upp på de mål som satts, oavsett om det är return on marketing investment (ROMI), ökade intäkter eller minskade kostnader. Följ upp om de intäkter som förväntats faktiskt realiserats och om kostnaderna faktiskt har sänkts.

Ta även i beaktning ökad komplexitet i organisationen på grund av ändrade arbetssätt eller ny teknik. Investeringarna ska ju generera något positivt – men allt för ofta ser vi att satsningar på martech blir kostsamma och inte lever upp till den fulla potentialen. Därför är det viktigt att mäta och följa upp.

ANNONS
I denna artikel

ANNONS
ANNONS