ANNONS
ANNONS
lampan-med-böckerna

Adobe: Glöm B2B och B2C – B2E är det nya

Gränsen mellan B2B- och B2C-marknadsföring är vag. Speciellt i den digitaliserade värld vi idag befinner oss i. Med budskap som når oss både på arbetsplatsen och i privatlivet menar Steve Lucas, strategisk rådgivare på Adobe, att uppdelning av kommunikationen är förlegat. Följaktligen diskuteras ett nytt fenomen: business to everyone (B2E).

5436

Tanken med B2E är att närma sig samtliga kunder på ett liknande sätt, oavsett om det gäller företag eller privatpersoner.

”Det är dags att börja engagera kunderna på gemensamt sätt”, säger Steve Lucas, strategisk rådgivare på Adobe.

Idéen har upplevts tämligen kontroversiell av vissa, medan andra tror att den strategiska rådgivaren är något på spåren, skriver CMO.

ANNONS
ANNONS

Alla är människor

Oavsett om det handlar om business to business eller business to consumer är alla människor, påpekar Megan Heuer, chef på analys- och undersökningsföretaget Forrester. De flesta är påverkade av sina personliga upplevelser och förväntar sig kommunikation som tilltalar dem på individ-nivå – även i B2B-sammanhang. Därför bör man hitta gemensamma nämnare att utgå ifrån, menar hon.

Heuer belyser dock att det finns skillnader. Hon konstaterar att det kan bli svårt att engagera B2B-köpare på ett meningsfullt sätt om man helt övergår till att kommunicera med gruppen som privatpersoner.

”Data visar att B2B-köp blir allt mer komplexa /…/ och visst måste personen som ska vara med och besluta om inköpet engageras, men personen i fråga är också en del av en lång beslutsprocess och en grupp med ett professionellt syfte. Vilket gör att det finns andra behov att uppfylla.” resonerar hon.

Tekniken

När det gäller datahantering och workflow-automationer finns det likheter i vad som behövs funktionsmässigt. Martech-kapaciteten som krävs av båda modeller – både B2B och B2C – är möjligt ganska lika, men den ena kräver mer av en del av mjukvaran, medan den andra kräver mer i en annan del av infrastrukturen, säger Gerry Murray, analyschef på IDC till CMO.com

Enligt Heuer är förändringar i mjukvarustapeln, med säkerhets- och integritetstänk som grund, nyckeln till att lyckas med att ”riva muren” mellan B2B och B2C-marknadsföring. Exempelvis behövs specifika strategier, som inte bara fokuserar på hur kunddatan aggregeras och analyseras, utan också ser över hur verktygen behandlar innehav, användning och insamling av datan, säger hon och nämner bland annat individanpassat engagemang och hyperpersonalisering.

En kombination av såväl CRM-, customer experience- och customer intelligence-hantering, men också olika innehålls-, upplevelse- och marketing automation optimeringsverktyg kommer krävas, enligt Megan Heuer.

Skilda åsikter

”Det är inte alla analytiker som är övertygade, men organisationer kommer att behöva konkurrera med B2E på någon nivå inom den närmsta framtiden.” skriver CMO.com.

Men bara för att ett företag tänker B2E betyder det inte nödvändigtvis att kommunikationen ska ske på ett enda sätt. I stället, understryker Gerry Murray, finns det omfattande skillnader i marknadsföringsmetoder inom både B2B och B2C. Vissa ser även potential i B2E och tror och vill göra den verklig – speciellt nu när automatiserad teknologi som AI har tagit stora kliv framåt och prissättningen för sådana lösningar är mer överkomlig.

”Tekniken finns, nu är det bara frågan om att företagen ska investera för att de tror på en konsument-liknande. /…/ Är det ett helt nytt koncept? Nej. Kan vi äntligen leverera detta till ett överkomligt pris? Ja. Det är det som har saknats.” avslutar Heuer.

ANNONS
I denna artikel

ANNONS
ANNONS