ANNONS
ANNONS
data-kvalite

Vilken kvalitet håller er data?

Kampanjer kan stå och falla med vilken typ av data som finns att tillgå.

590

I det moderna digitala landskapet måste marknadsförare ibland navigera en snårskog av regler och fallgropar för att samla högkvalitativ data – men det är värt det, menar Marketing Tech News.

”Data är bara så värdefull som de insikter den genererar, de beslut som kan fattas och de resultat som processen producerar”, skriver sajten.

Många organisationer misslyckas med att optimera kvalitén på sin data, trots att just data är en grundpelare för beslutsfattande inom affärsverksamhet i allmänhet, och marknadsföring i synnerhet. Enligt en ny undersökning från CMO Survey har antalet affärsbeslut som baseras på data för att fatta beslut ökat från 30 till 42 procent – bara de senaste fem åren.

ANNONS
ANNONS
I och med att allt fler beslut baseras på data krävs det att den håller hög kvalitet. I dag har marknadsavdelningar varken utrymme, eller råd att inte prioritera kvalitetssäkring, menar Marketing Tech.

Enligt Forrester finns det sju parametrar som alla marknadsförare borde tänka på när de samlar in data:

  • Är datan tillräckligt ny? Tillgång till den senaste datan är viktigt för effektivt beslutsfattande.
  • Är datan komplett? Finns det attribut som saknas?
  • Är datan konsekvent? Det måste vara lätt att jämföra mellan plattformar.
  • Är datan relevant? Säkerställ att datan tjänar ett syfte i analys och beslut.
  • Är datan transparent? Källorna måste vara spårningsbara och lätta att identifiera.
  • Är datan träffsäker? Den som för in ”skräpig” data lär få ut skräpiga resultat.
  • Är datan representativ? Är datan ni samlar in en bra representation av marknaden eller målgruppen?

Tillförlitlig data av hög kvalité är a och o för alla moderna marknadsavdelningar. Marketing Tech News skriver att företag som gör datahantering till en prioritet och checkar av de sju punkterna kan producera bättre analyser, snabbare beslutsfattande och mindre slöseri med resuser.

ANNONS
I denna artikel

ANNONS
ANNONS