ANNONS
ANNONS
gigekonomi-konsult

Gigekonomin ritar om arbetsmarknaden

Lägre trösklar, flexibel arbetskraft och kompetens där den behövs – det låter som en verksamhetsutopi. Finns det några nackdelar med "gigekonomin"?

1868

Gigekonomin representerar en ny typ av arbetsmarknad, där fasta anställningar får stå tillbaka för kortare uppdrag.

Att ”giga” är ett slags konsultkarriär på steroider. Genom att jobba med olika uppdrag får ”gigarna” möjlighet att dela sin tid mellan olika organisationer, och således alltid jobba med något de har passion för.

De som förespråkar arbetsformen menar att den minskar kompetensbristen, bidrar till ökad innovation samt personlig utveckling för ”gigarna”.

ANNONS
ANNONS

Detta gör att tillväxtkritisk kompetens kan spridas mellan verksamheter, och på det viset är det ett sätt att minska kompetensbristen. Företagen kan alltid ”ställa bästa laget på banan”, och konsulterna kan ta sin kompetens dit den behövs bäst, menar Johanna Ronnestam Bergbom, vd för Graviz, i en debattartikel i Resumé.

Självklart finns det en baksida med den här nya arbetsformen, både för företagen och konsulterna.

I och med att man har så få fasta anställda kan företag få svårt att garantera en viss uppsättning eller mängd personal inom tidsramen för jobbet, skriver Pysse Holmberg, vd på Crosby, i en debattartikel i Resumé. Om en tilltänkt ”gigare” är upptagen är man tvungen att nöja sig med det andra eller tredje valet, förklarar han.

Dessutom riskerar kvalitén i leveransen bli lidande när manskapet skiftar stort. En företagskultur hinner aldrig gro och växa när människorna ständigt byts ut. Även för kunden är bestående relationer med teamet en viktig del.

Det finns även nackdelar för arbetarna. Brist på tillhörighet kan stävja motivationen hos konsulterna, och under lågkonjunktur kan uppdragen lätt bli för få, och komma allt för sällan, när livet rusar vidare.

Kerstin Elvegård, vd på konsultbolaget Talent Lab, är övertygad om att arbetssättet är fördelaktigt för både ”gigare” och företagare:

Kerstin Elvegård, vd på Talent Lab. (Foto: Talent Lab)

”Jag tror det finns betydligt större problem med arbetsmiljö och motivation med dagens arbetsmarknad än utarmning av företagskulturen. Med det traditionella sättet att styra finns inget utrymme för en duktig specialist att utöva sin kreativitet, och dessa duktiga specialister är ofta en överbelastad resurs med mycket litet inflytande. I slutändan får varken individen eller företaget ut särskilt mycket av varandra.”

”Att ta in en ’gigare’ under en period kan både bli mer effektivt och skapa bättre resultat, samtidigt som det bidrar till nytänkande. Det blir även en mer motiverande arbetsmiljö för specialisten. Som ringar på vattnet kan en utomstående ’gigare’ med nya kunskaper och perspektiv även höja både motivationen och kompetensen för hela teamet. ”

Hon poängterar att det handlar om att ställa om organisationen, och våga gå ifrån de traditionella anställningsformerna och istället arbeta med kompetensbehovet från tid till annan.

ANNONS
I denna artikel

ANNONS
ANNONS