ANNONS
ANNONS
visuell-identidet-branding

Så lyckas ni kommunicera varumärket rätt

Ditt varumärke konkurrerar med många andra, framför allt med de som erbjuder liknande tjänster eller produkter. Det här behöver ni tänka på när ni skapar, eller gör om, den visuella identiteten.

1851

Människor föredrar, enligt en undersökning som artikeln hänvisar till, att handla i från varumärken som de redan känner till och tycker om. ”När någon känner till och fattat tycke för ett varumärke, är designen en stor bidragande faktor.” skriver Digital Branding institute.

Men det är inte bara att be designteamet att ”slänga ihop något som ser bra ut”. Genom att se till organisationens övergripande mål och strategier och delge det kreativa teamet med rätt information kommer ni att tillsammans kunna skapa en visuell identitet som fungerar.

I artikeln beskrivs också det undermedvetna hos människan. Undermedvetet reagerar människan på små saker. Dessa kanske inte är uppenbara, men människan kan både döma ut eller fatta tycke för något utan att egentligen veta varför. Därför är det viktigt att alla detaljer i designen stämmer och är genomtänkta från företagets sida.

ANNONS
ANNONS

Digital Branding Institute tar upp några punkter som är, enligt dem, vitala för att skapa en bra helhet som ligger i linje med ert företag.

  • Utgå ifrån affärsmål, företagets personlighet och känslan som ni vill förmedla.
  • Använd siffror och undersökningar som visar hur ert varumärke uppfattas och vad som fungerat för andra.
  • Lägg stor vikt vid designen av logotypen.
  • Gör ditt varumärke personligt och enkelt att relatera till. Exempelvis bidrar typografi med mycket personlighet och känsla. Var noga med att välja det som passar er.

Även som själva utförandet av designen är kreativ, så är det inte endast det som spelar in när skapandet av det visuella ska påbörjas. Lika viktigt som att det är snyggt är det att designen är genomtänkt och bygger på något med grund. Var noggranna med att informera designteamet om allt som kan tänkas spela in på valen och arbetet.

Och framför allt – arbeta tillsammans. Varumärkesdesignen är viktig. Utan den finns det ingenting att kommunicera med eller ännu värre – den kommunicerar på ett sätt om inte ligger i linje med företaget. Med detta sagt bör denna process samt tid för samarbete mellan teamen prioriteras, det är bara då man kan uppnå ett optimalt resultat.

 

 

 

 

ANNONS
I denna artikel

ANNONS
ANNONS