ANNONS
ANNONS
hållbarhet-gotland-2

Så jobbar Gotland med hållbarhet

Närodlat, lokalt och säsongsbetonat. På Gotland är det många som jobbar hårt för att invånarna ska kunna äta gott – och för att locka fler besökare med hållbara matupplevelser.

106

Ett initiativ på ön är EU-projektet Sustainable Speis som drivs av Tillväxt Gotland i samarbete med regionen och Tillväxtverket. De har också myntat uttrycket ”ett mer sustainable plejs”, som används flitigt i kommunikationen.

För den oinvigde betyder speis alltså mat på gotländska. Ordet uttalas spejs vilket också låter som engelskans space, som betyder plats. Namnet rimmar således väl med initiativets mål om att skapa en mer hållbar matupplevelse på Gotland och stärka ön som matdestination.

”Gotland har ett gott rykte när det gäller livsmedelsproduktion och det finns ett bra utbud av måltidsupplevelser på plats. Men man åker inte hit för en ren matupplevelse i dag, och det ska det här projektet ändra på”, sa Mats Jansson, näringslivsstrateg på Region Gotland, till tidningen Besöksliv i augusti 2019 när projektet drog igång.

ANNONS
ANNONS

Just nu genomför Sustainable Speis ett omfattande varumärkesarbete tillsammans med Differ Agency för att spejsa till kommunikationen mot såväl företag, som boende och besökare.

Gotland för de globala målen

Ett annat exempel är Hållbara Gotland, ett projekt som drevs av Region Gotland i samarbete med Tillväxtverket mellan 2016 och 2020. Här fokuserade man på de 17 globala hållbarhetsmålen och hur man kan applicera dem ur ett regionalt perspektiv inom olika sektorer i öns näringsliv.

Projektet syftade till att främja diskussion och samarbete mellan samhällets olika aktörer genom nätverksträffar och seminarier. Totalt avsattes 100 miljoner kronor för samverkan och lärande inom områdena ny industriell utveckling, livsmedel och maritima näringar, besöksnäring och kultur, digitalisering samt kompetensförsörjning.

Hållbara Gotland delade även ut Hållbara Bysen-priset varje år till någon person eller verksamhet på ön som varit en förebild genom sitt hållbarhetsarbete.

Bysen är ett skogsväsen i den gotländska folktron. På sin sajt skriver Hållbara Gotland att man gjort en modern tolkning av Bysen som en nyfiken person som tänker annorlunda och hittar nya lösningar på svåra gemensamma problem – och är inte det samtidens klimatarbete i ett nötskal?

ANNONS
I denna artikel

ANNONS
ANNONS